Strandvænget

I 2014 lukkede Region Syddanmark den store institution Strandvænget i Nyborg, der i mere end 40 år dannede rammen for bo- og udviklingstilbud til udviklingshæmmede.

Institutionen ligger fantastisk smukt i en kæmpe park ned mod Storebælt nord for Nyborg, og den intakte brutalistiske arkitektur underordner sig på fineste vis de store naturmæssige herligheder.

I forbindelse med regionens ønske om at afhænde bygningen er der udarbejdet en helhedsplan med tre scenarier for en fremtidig alternativ anvendelse af grund og bygninger.

Metodisk analysearbejde er gennemført via indsamling af faktaoplysninger, teknisk screening, interviews og research blandt nøglepersoner blandt personalet og i området, indsamling af strategiske planforudsætninger for Nyborg og en oplistning af de styrker ved bygningsmassen og området, der kan underbygge en salgs- og anvendelsesstrategi. Det konkluderes blandt andet, at den centrale, naturskønne og kystnære beliggenhed er meget attraktiv, men at bygningernes teknik og konstruktionsprincipper gør en nødvendig energioptimering og ombygning meget omkostningstung.


Bygherre
Region Syddanmark
Adresse
Strandvænget, 5800 Nyborg
Status
Opført 2012
Kontaktperson
Søren Nielsen
Kategori
Helhedsplaner og Analyser
Download pdf
pdf
Linkedin
Del
Facebook
Del

Strandvænget

I 2014 lukkede Region Syddanmark den store institution Strandvænget i Nyborg, der i mere end 40 år dannede rammen for bo- og udviklingstilbud til udviklingshæmmede.

Institutionen ligger fantastisk smukt i en kæmpe park ned mod Storebælt nord for Nyborg, og den intakte brutalistiske arkitektur underordner sig på fineste vis de store naturmæssige herligheder.

I forbindelse med regionens ønske om at afhænde bygningen er der udarbejdet en helhedsplan med tre scenarier for en fremtidig alternativ anvendelse af grund og bygninger.

Metodisk analysearbejde er gennemført via indsamling af faktaoplysninger, teknisk screening, interviews og research blandt nøglepersoner blandt personalet og i området, indsamling af strategiske planforudsætninger for Nyborg og en oplistning af de styrker ved bygningsmassen og området, der kan underbygge en salgs- og anvendelsesstrategi. Det konkluderes blandt andet, at den centrale, naturskønne og kystnære beliggenhed er meget attraktiv, men at bygningernes teknik og konstruktionsprincipper gør en nødvendig energioptimering og ombygning meget omkostningstung.


Bygherre
Region Syddanmark
Adresse
Strandvænget, 5800 Nyborg
Status
Opført 2012
Kontaktperson
Kategori
Helhedsplaner og Analyser
Download pdf
Linkedin
Del
Facebook
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208


CVR
cvr 2420 8257
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
MAIL
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
MAIL
lnc@mejeriet.dk
KOLDING
tegnestuen mejeriet a/s
kolding åpark 1
6000 kolding
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
HADERSLEV
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
ODENSE
tegnestuen mejeriet a/s
lupinvej 57
5210 odense nv
telefon 75 53 78 11
mail
mejeriet@mejeriet.dk
RESTAURERING
tegnestuen mejeriet a/s
gravene 4
6100 haderslev
telefon 74 52 03 33
mail
mejeriet@mejeriet.dk
KØBENHAVN
tegnestuen mejeriet a/s
Kong Georgs Vej 39A
2000 Frederiksberg
telefon 28 58 63 23
mail
lnc@mejeriet.dk
BANK
danske bank
1569 5690401208
cvr
cvr 2420 8257
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into
×
Where external page will load into